Vervolg na pilot-project

Het pilot-project ‘Boris brengt je bij ’n baan’ was succesvol.  Meer dan 50% van de doelgroep stroomde uit naar werk in een bedrijf met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het onderzoekscentrum ‘Research voor Beleid’ volgde het experiment en adviseerde het ministerie onmiddellijke invoering van het systeem.

Het vervolg betreft de brede implementatie van de Boris-methodiek in het vso en een onderzoekspilot Boris in het praktijkonderwijs. Ook het ontwikkelen van een aantal voorzieningen die de methode van het werkend leren geschikt maken voor de doelgroep behoort tot het vervolg.  Het gaat om het ontwikkelen van maatwerktrajecten gebaseerd op de kwalificatiestructuur voor jongeren die geen volledige kwalificatie kunnen behalen, en het certificeren van het resultaat daarvan in afstemming met de branches.

De projectperiode duurt twee jaar en wordt georganiseerd met de samenwerkende kenniscentra. Het ministerie bekostigt de onderzoekspilot praktijkonderwijs en de organisatie en de ontwikkeling van scholing en instrumentarium.

Los van deze opdracht heeft Rijnmond Netwerkt, het samenwerkingsverband van de Rotterdamse scholen voor vso en pro, SBB verzocht de Boris-methodiek te implementeren bij 11 scholen in dit netwerk. De Gemeente Rotterdam draagt daarvan de kosten vanuit de verwachting dat een goede arbeidstoeleiding besparend kan werken op de uitkeringslast. De uitvoering van deze implementatie wordt binnen dezelfde projectorganisatie ter hand genomen. Het model van Rijnmond Netwerkt wordt door de adviseurs van het Regionaal Adviesteam Kenniscentra ook aanbevolen. Daardoor ontstaan nu ook in andere gemeenten soortgelijke initiatieven.