Nieuws algemeen

Krinkels reikt Boris Praktijkverklaringen uit aan Aksept-kandidaten

Vier jongeren van Aksept namen 2 mei 2017 trots hun Boris Praktijkverklaring in ontvangst. Ze zijn op de werkvloer opgeleid en na het behalen van hun Boris Praktijkverklaring krijgen zij een baan aangeboden bij Krinkels.

 

Aksept zet zich in voor mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Zo ook voor jongeren uit het praktijkonderwijs die de aansluiting met de arbeidsmarkt dreigen te missen. Zonder diploma aan werk komen is moeilijk en de route naar het MBO is voor deze jongeren afgesloten.

 

Tom, Auke, Delano en Bryan vielen ook in deze groep. Doordat zij zeer moeilijk kunnen leren leek een vakopleiding niet haalbaar. Gelukkig kregen zij bij Krinkels de kans om te laten zien wat ze kunnen in een stage en later een werkervaringsplek in de groenvoorziening. Om ook voor een (vaste) baan in aanmerking te komen is een vakopleiding ook bij Krinkels een vereiste. De Boris-aanpak van SBB bood hierin uitkomst. Door te leren op de werkvloer konden de jongens hun vakmanschap ontwikkelen met als eindresultaat een Boris Praktijkverklaring én een baan.

 

Mariska ten Heuw, wethouder Sociale Zaken van de gemeente Hengelo, juicht dit initiatief toe. "Ik feliciteer Tom, Auke, Delano en Bryan van harte met hun Boris Praktijkverklaring. Ik vind het ontzettend knap dat ze hebben door gezet. Dankzij hun begeleiders bij Aksept én Krinkels kunnen ze nu vol vertrouwen naar de toekomst kijken. En vooral ook vol vertrouwen naar zichzelf! aldus de wethouder.”

Informatiebijeenkomst Borisaanpak in de praktijk

Op 17 mei organiseert de organisatie Borislijn op vso-school De Toekomst in Ede een informatiebijeenkomst over de Borisaanpak en en de implementatiemethodiek van de BorisLijnorganisatie. Op deze dag delen medewerkers graag hun ervaringen met vakgenoten. Zij zien dat de jongeren met een beperking veel kansen hebben op een goede arbeidsplaats in de regio. De school is dan ook enthousiast over de methode.

Met de Borisaanpak draagt SBB bij aan de kansen van jongeren met een beperking op de arbeidsmarkt. Bij speciaal  erkende Borisleerbedrijven lopen leerlingen langere tijd stage. Het bedrijf leidt de stagiair op de werkvloer op en zo groeit de leerling naar werken naar vermogen. Dit gaat om assisterende, ondersteunende en producerende taken. Met een praktijkverklaring kan de leerling laten zien wat hij kan en zo een goede plaats in de maatschappij verwerven.

Locatie

De bijeenkomst is op 17 mei van 11.00 uur tot 15.00 uur op de volgende locatie:

vso De Toekomst
Asakkerweg 5
6718 HD Ede

Meer informatie en aanmelden: info@borislijn.nl

Enquête onder gebruikers Praktijkloket Boris

Enquête onder gebruikers Praktijkloket Boris

SBB houdt een enquête onder de scholen die zijn aangesloten op het praktijkloket over het gebruik van Boris, de verwachte opbrengsten en de regionale samenwerking die daarbij wordt aangegaan. De enquête wordt uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Leiden. Ruim 200 scholen hebben de vragenlijst ontvangen.

Boris-aanpak in de praktijk

Op woensdag 15 maart a.s. zal vso-school de Toekomst te Ede een open dag verzorgen binnen het uitstroomprofiel Arbeid. Vso-school de Toekomst is zeer te spreken over de Boris-systematiek zoals die binnen de school gestalte heeft gekregen. Men wil op 15 maart a.s. de eigen ervaringen graag delen met andere collega's, omdat men ziet dat de (zml) leerlingen vele kansen hebben op een goede arbeidsplaats in de regio.

Doel van de Boris-systematiek is dat leerlingen een opleiding volgen die leidt naar gecertificeerde praktijkverklaringen. Deze praktijkverklaringen worden behaald binnen de erkende leer- werkbedrijven in de regio, hebben civiele waarde en geven leerlingen prima uitzicht op kansrijke banen in dezelfde regio. Tijdens deze bijeenkomst neemt de Boris-adviseur van SBB u mee in de Boris-aanpak en kunt u ook kennismaken met een van de Boris-implementatiepartners BorisLijn.

Locatie: Vso-school de Toekomst, Asakkerweg 5, 6718 HD Ede
Datum en tijd: 15 maart 2017 van 11.15 - 15.00 uur

Van vooroordelen naar voordelen

J. den Breejen uit Hoofddorp is gespecialiseerd in het bouw- en woonrijp maken van grond, aanleg van riolering, kadeverbeteringen, damwanden en beschoeiingen, baggerwerk en bodemsanering. “We zijn een commercieel bedrijf en dat kan soms een spanningsveld opleveren met de extra tijd die soms nodig is om mensen op een goede manier te begeleiden.” Aan het woord is Henk Stronkhorst van het project JoB. Hij kent J. den Breejen al twintig jaar en is ongeveer een jaar geleden aangesteld door het bedrijf om mensen aan te nemen en op te leiden in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat gebeurde op initiatief van de directie. Lees meer

Een kans op de arbeidsmarkt

Op 24 november 2016 vond de verkiezing beste leerbedrijf, beste praktijkopleider en landelijke uitblinker 2016 plaats. In aanloop naar deze verkiezing heeft SBB onderzoek gedaan naar de motivatie om erkend leerbedrijf te worden en naar de voordelen die dit oplevert voor bedrijven. Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de leerbedrijven leerlingen uit praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs wil opleiden en in dienst wil nemen. Werkgevers vinden het belangrijk jongeren binnen te halen in de branche om zo de toekomst van het vak te waarborgen. De bedrijven die meededen aan het onderzoek, geven aan dat opleiden bijdraagt aan een open dynamische sfeer in het bedrijf en het binnenhalen actuele vakkennis.

Het gehele onderzoek is te vinden op www.s-bb.nl/nieuws.

Gebruik van het Boris Praktijkloket door de sector Transport en logistiek

Adjunct-directeur Transport en Logistiek Nederland (TLN) Leon Ceelen en directeur Beleid SBB Gerrit Veneboer hebben vrijdag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het gebruik van het Boris Praktijkloket door de sector Transport en logistiek. Lees meer op de site van de Nationale Onderwijsgids

VGN en SBB ondertekenen samenwerkingsovereenkomst voor het Boris Praktijkloket

files/afbeeldingen/VGN en SBB.jpg

Op 2 november ondertekenden de directeur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) Frank Bluiminck en algemeen directeur SBB André Timmermans een samenwerkingsovereenkomst voor het gebruik van het Boris Praktijkloket door de gehandicaptensector. Dat gebeurde op de Kennismarkt 2016 in Ede, georganiseerd door het Kennisplein Gehandicaptensector.

De Kennismarkt draaide dit jaar om de praktische invulling van het VN-verdrag, dat gaat over gelijke rechten voor mensen met een beperking. Artikel 27 betreft het recht op participatie in arbeid. Met deze samenwerkingsovereenkomst dragen VGN en SBB bij aan de uitvoering van dit artikel.

SBB maakt zich al langer sterk voor de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor jongeren met een beperking. Via het Boris Praktijkloket kunnen scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs een praktijkverklaring aanvragen voor hun leerlingen. De verklaringen worden door participerende brancheorganisaties erkend als een bewijs van vakbekwaamheid.

De opleiding woonhulp gehandicaptenzorg is nu opgenomen in het Praktijkloket. Scholen kunnen voor jongeren die met huishoudelijke activiteiten aan de slag gaan in de zorgcentra daarvoor een praktijkverklaring krijgen.