Instrumenten

Fase 1

Stap 1
Afname test; persoonlijk profiel matchen met beroepscompetentieprofiel

Stap 2
Informatie verzamelen via beroepenportal, beroepeninbeeld.nl en overige begeleidingsproducten. Toetsing wensen aan regionale arbeidsmarktbehoefte.

Stap 3
Beroepsoriëntatie in de praktijk; bedrijfsbezoeken, snuffelstages, gastlessen ed.

Resultaat
Uitslag kwalificatiescan: suggesties mogelijk geschikte beroepen.

Resultaat
Voldoende informatie om eerste keuze te kunnen maken.

Resultaat
Gefundeerde beroepskeuze van de leerling.

Instrumenten

 • Beroepeninbeeld.nl
 • Beroepentest op beroepeninbeeld.nl
 • Werkverkenner (mappinginstrument)
 • Trainingsmodule introductie Boris-Systematiek voor docenten en ‘Arbeidstoeleiding en werkend leren’ en ‘Opbouwen bedrijvennetwerk’ voor management

Instrumenten

 • Beroepeninbeeld.nl
 • Test Match je interesses op beroepeninbeeld.nl
 • Beroepenfilms
 • Lesbrieven Beroepen in beeld voor vso/pro en vmbo
 • Snuffelstages
 • SBB Barometer
 • Basiscijfers Jeugd
 • Kansopwerk.nl
 • Arbeidsmarktinformatie voor vso/pro
 • Arbeidsmarktonderzoeken van branches
 • Werkverkenner
 • Trainingsmodule ‘Loopbaanoriëntatie en arbeidsmarktoriëntatie’

Instrumenten

 • Register leerbedrijven op Stagemarkt.nl
 • Erkende leerbedrijven
 • Lespakket bedrijfsbezoeken
 • Programma’s voor bedrijfsbezoeken, gastlessen van kenniscentra en brancheorganisaties
 • Werkverkenner (mappinginstrument)
 • Trainingsmodule ‘Loopbaanoriëntatie en arbeidsmarktoriëntatie’