Disclaimer

Wij zijn ons ervan bewust dat, ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van de site, onvolkomenheden in inhoud of functioneren van deze website kunnen ontstaan.

Ook kan het projectteam er niet voor instaan, dat de website en de daarvoor gebruikte hardware en software vrij zijn van virussen of andere ongewenste inhoud of eigenschappen. Het projectteam kan jegens wie dan ook daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Klachten of opmerkingen kunt u mailen naar: info@borisbaan.nl