header-1

Van vooroordelen naar voordelen

J. den Breejen uit Hoofddorp is gespecialiseerd in het bouw- en woonrijp maken van grond, aanleg van riolering, kadeverbeteringen, damwanden en beschoeiingen, baggerwerk en bodemsanering. “We zijn een commercieel bedrijf en dat kan soms een spanningsveld opleveren met de extra tijd die soms nodig is om mensen op een goede manier te begeleiden.” Aan het woord is Henk Stronkhorst van het project JoB. Hij kent J. den Breejen al twintig jaar en is ongeveer een jaar geleden aangesteld door het bedrijf om mensen aan te nemen en op te leiden in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat gebeurde op initiatief van de directie. Lees meer

Een kans op de arbeidsmarkt

Op 24 november 2016 vond de verkiezing beste leerbedrijf, beste praktijkopleider en landelijke uitblinker 2016 plaats. In aanloop naar deze verkiezing heeft SBB onderzoek gedaan naar de motivatie om erkend leerbedrijf te worden en naar de voordelen die dit oplevert voor bedrijven. Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de leerbedrijven leerlingen uit praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs wil opleiden en in dienst wil nemen. Werkgevers vinden het belangrijk jongeren binnen te halen in de branche om zo de toekomst van het vak te waarborgen. De bedrijven die meededen aan het onderzoek, geven aan dat opleiden bijdraagt aan een open dynamische sfeer in het bedrijf en het binnenhalen actuele vakkennis.

Het gehele onderzoek is te vinden op www.s-bb.nl/nieuws.

Gebruik van het Boris Praktijkloket door de sector Transport en logistiek

Adjunct-directeur Transport en Logistiek Nederland (TLN) Leon Ceelen en directeur Beleid SBB Gerrit Veneboer hebben vrijdag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het gebruik van het Boris Praktijkloket door de sector Transport en logistiek. Lees meer op de site van de Nationale Onderwijsgids